FUNDAT 1928

EL BLOC DEL BAM

ASSEMBLEA ANUAL DE SOCIS

El proper divendres 5 de febrer de 2106 celebrarem l’Assemblea anual ordinària.

Primera convocatòria a les 19 h
Segona convocatòria a les 19:30h

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informe del President.
3. Liquidació i aprovació, si escau, de l’exercici 2014-2015.
4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2015-2016.
5. Precs i preguntes.

Lloc: Ateneu Montserrat. Carrer Torre d’en Damians, 6

Junta directiva del BAM