FUNDAT 1928

EL BLOC DEL BAM

ASSEMBLEA GENERAL

Per indicació del President, us informo que el proper divendres 17 de març a les 19 hores el BAM celebrarà la seva Assemblea anual amb l’ordre del dia següent:

  1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
  2. Informe del president
  3. Liquidació i aprovació, si escau, de l’exercici 2015-2016
  4. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2016-2017
  5. Precs i preguntes

La assembla es farà a la nostra seu Ateneu Montserrat del carrer Torre d’en Damians, 6