FUNDAT 1928

EL BLOC DEL BAM

HOMOLOGACIÓ COM A ENTITAT AMB ACTIVITAT ESPORTIVA

Un nou reconeixement per al BAM, aquesta vegada per part de l’Institut Barcelona Esport, de l’Ajuntament de Barcelona.